Web pentesting zamanı nələr yoxlanmalıdır-siyahı

Web pentesting zamanı nələr yoxlanmalıdır-siyahı

Publish date : 2024/01/28
263 views

Web təhlükələrin siyahısı

Süni İntellektlə paralel sürətlə inkişaf edən sektorlardan biri də kibertəhlükəsizlikdir. Böyük maaşlar, yüksək statuslu işlər bu sahəni çox cəlbedici edir. Kiber təhülkəsizlik üzrə mühəndisliyin bir istiqaməti veb pentestinqdir. Qısaca desək, şirkətlərin vebsayt və veb applikasiyalarında təhlükəsizlik deşikləri, riskləri aşkarlamaqla məşğul olan Pentester üçün aşağıdakı siyahı (checklist) önəmli material olacağına əminəm. Yəni bu siyahı üzrə şirkət saytını yoxlamaq veb testinq üzrə işlərin qaydasında getdiyini, yaddan çıxan zəif yerlərin qalmadığına əmin olmaq olar. Gələcəkdə hər hücum istiqaməti üzrə ayrıca məqalə hazırlamağa çalışacayıq.

InjectionExploits:

1. SQL Injection (SQLi)

2. Cross-Site Scripting (XSS)

3. Cross-Site Request Forgery (CSRF)
4. Remote Code Execution (RCE)

5. Command Injection
6. XML Injection
7. LDAP Injection
8. XPath Injection
9. HTML Injection
10. Server-Side Includes (SSI) Injection
11. OS Command Injection

12. Blind SQL Injection
13. Server-Side Template Injection (SSTI)

Broken Authentication and Session Management:

14. Session Fixation
15. Brute Force Attack

16. Session Hijacking
17. Password Cracking

18. Weak Password Storage

19. Insecure Authentication

20. Cookie Theft
21. Credential Reuse

Sensitive Data Exposure:

22. Inadequate Encryption

23. Insecure Direct Object References (IDOR)

24. Data Leakage
25. Unencrypted Data Storage

26. Missing Security Headers

27. Insecure File Handling

Security Misconfiguration:

28. Default Passwords
29. Directory Listing
30. Unprotected API Endpoints

31. Open Ports and Services

32. Improper Access Controls

33. Information Disclosure

34. Unpatched Software

35. Misconfigured CORS

36. HTTP Security Headers Misconfiguration

XML-Related Vulnerabilities:

37. XML External Entity (XXE) Injection
38. XML Entity Expansion (XEE)

39. XML Bomb

Broken Access Control:

40. Inadequate Authorization

41. Privilege Escalation

42. Insecure Direct Object References
43. Forceful Browsing
44. Missing Function-Level Access Control

Insecure Deserialization:

45. Remote Code Execution via

Deserialization

46. Data Tampering
47. Object Injection

API Security Issues:

48. Insecure API Endpoints

49. API Key Exposure

50. Lack of Rate Limiting

51. Inadequate Input Validation

Insecure Communication:

52. Man-in-the-Middle (MITM) Attack
53. Insufficient Transport Layer Security
54. Insecure SSL/TLS Configuration
55. Insecure Communication Protocols

Client-Side Vulnerabilities:

56. DOM-based XSS
57. Insecure Cross-Origin Communication
58. Browser Cache Poisoning

59. Clickjacking
60. HTML5 Security Issues

Denial of Service (DoS):

61. Distributed Denial of Service (DDoS)
62. Application Layer DoS
63. Resource Exhaustion

64. Slowloris Attack
65. XML Denial of Service

Other Web Vulnerabilities:

66. Server-Side Request Forgery (SSRF)
67. HTTP Parameter Pollution (HPP)
68. Insecure Redirects and Forwards
69. File Inclusion Vulnerabilities

70. Security Header Bypass

71. Clickjacking
72. Inadequate Session Timeout
73. Insufficient Logging and Monitoring
74. Business Logic Vulnerabilities
75. API Abuse

Mobile Web Vulnerabilities:

76. Insecure Data Storage on Mobile Devices
77. Insecure Data Transmission on Mobile Devices
78. Insecure Mobile API Endpoints

79. Mobile App Reverse Engineering
IoT Web Vulnerabilities:
80. Insecure loT Device Management
81. Weak Authentication on loT Devices
82. IoT Device Vulnerabilities Web of Things (WOT) Vulnerabilities:

83. Unauthorized Access to Smart Homes
84. IoT Data Privacy Issues 

Authentication Bypass: 

85. Insecure "Remember Me" Functionality

86. CAPTCHA Bypass

Server-Side Request Forgery (SSRF):

87. Blind SSRF
88. Time-Based Blind SSRF
Content Spoofing:
89. MIME Sniffing
90. X-Content-Type-Options Bypass

91. Content Security Policy (CSP) Bypass

Business Logic Flaws:

92. Inconsistent Validation
93. Race Conditions
94. Order Processing Vulnerabilities
95. Price Manipulation
96. Account Enumeration

97. User-Based Flaws

Zero-Day Vulnerabilities:

98. Unknown Vulnerabilities
99. Unpatched Vulnerabilities
100. Day-Zero Exploits


- Th3BlackHol3

 

Qaynaq

 

Comments

Add comment